Privacybeleid

Deze website is zorgvuldig samengesteld, maar bevat alleen algemene informatie. Een goede gezondheidszorg is afgestemd op het individu; daarvoor is professionele begeleiding onontbeerlijk! Acupunctuur Franeker aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie en links op deze site.

BIG-register

De acupuncturisten van Acupunctuur Franeker zijn geregistreerd middels BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, (bedrijfs-)artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen. Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

NVA-register

De titel acupuncturist is door de wet geen beschermde titel, en hierdoor kan er geen aanspraak worden gemaakt op bevoegdheden. De acupuncturisten die werkzaam zijn in de praktijk van Acupunctuur Franeker zijn aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Hierdoor committeren wij ons met de regels en voorwaarden gesteld door de NVA. Deze regels behelzen het volgen van verplichte nascholingen, het zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, en zich zo nodig verantwoorden voor diverse landelijk operende klachten commissies. Door het volgen van de verplichte nascholingen blijft de behandelaar lid van het register, hetgeen noodzakelijk is voor u als patiënt om vergoeding van behandelingen van uw ziektekosten verzekeraar te kunnen ontvangen. Voor meer informatie ten aanzien van privacy voor u als patiënt en de voorwaarden gesteld aan ons als uw behandelaar, verwijzen wij u naar de website van de NVA (acupunctuur.nl).

Uw privacy in de acupunctuurpraktijk

Acupunctuur Franeker hecht grote waarde aan uw privacy. Acupunctuur Franeker wil u daarom informeren over het internetbeleid en de maatregelen die we hebben genomen om uw privacy in de acupunctuurpraktijk te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop Acupunctuur Franeker met de persoonsgegevens omgaan die u ons toevertrouwt.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De NVA-acupuncturist van Acupunctuur Franeker gaat zorgvuldig om met uw gegevens en is gehouden aan het privacyreglement van de NVA.

Samenvatting

1) Acupunctuur Franeker deelt uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
2) Acupunctuur Franeker stuurt u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, en Acupunctuur Franeker respecteert uw verzonden verzoeken.
3) Acupunctuur Franeker gebruikt cookies om betere functionaliteit te kunnen bieden en om bezoekers een gepersonaliseerde inhoud te kunnen bieden.

Hoe verzamelt Acupunctuur Franeker persoonsgegevens?
Acupunctuur Franeker verzamelt uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen en e-mailadressen, die gebruikt worden om te reageren op uw verzoek.
Wat doet Acupunctuur Franeker met die gegevens?
Acupunctuur Franeker gebruikt de bekende gegevens uitsluitend ten behoeve van
1) het leggen van contact met u als patiënt/cliënt, als reactie op een contact verzoek, of
2) voor het verzenden van nieuwsbrieven, daarbij respecteert Acupunctuur Franeker uw opt-out verzoek.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn gegevensbestanden die uw computer zelf lokaal opslaat terwijl u de website van Acupunctuur Franeker bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie op basis waarvan de site belangrijke informatie kan onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt.

  Vraag hier uw brochure(s) over acupunctuur aan

  Acupunctuur uitgebreidAcupunctuur algemeenAcupunctuur ademhalingsproblemenAcupunctuur blaasklachtenAcupunctuur burn-outAcupunctuur hoofdpijnAcupunctuur hooikoortsAcupunctuur huidproblemenAcupunctuur klachten bij kinderenAcupunctuur maag- en darmklachtenAcupunctuur overgewichtAcupunctuur overgangsklachtenAcupunctuur reumatische aandoeningenAcupunctuur RSIAcupunctuur rugklachtenAcupunctuur slaapproblemenAcupunctuur sport & blessuresAcupunctuur vruchtbaarheidsproblemenAcupunctuur zwangerschapsklachten  [text your-tel watermark "Uw telefoonnummer]


  acupunctuur friesland

  Acupunctuur

  Lees verder
  acupunctuur behandeling friesland

  Behandelmethoden

  Lees verder
  acupunctuur tegen klachten

  Klachten

  Lees verder
  verf1

  Vergoeding

  Lees verder